Các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Liên Việt 24h

Dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử

 1. 1. Giải thích từ ngữ
 2. 2. Phạm vi sử dụng và đồng tiền thanh toán, lãi suất, phí dịch vụ
 3. 3. Bảo mật dịch vụ Thẻ & NHĐT
 4. 4. Xử lý khiếu nại và tổn thất
 5. 5. Thông báo
 6. 6. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
 7. 7. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng
 8. 8. Bản quyền
 9. 9. Các điều khoản sửa đổi bổ sung
 10. 10. Điều khoản thi hành

Dịch vụ Ví Việt

 1. 1. Quy định về tài khoản Ví Việt
 2. 2. Quy định về giao dịch trực tuyến trên Ví Việt
 3. 3. Quy định về xử lý khiếu nại
 4. 4. Quy định về bảo mật
 5. 5. Quy định về trách nhiệm của các BênLiên hệ 1800 57 77 58